Šta je Twitter?

twitter

Ukoliko i sami pokušate da nađete opis ove društvene mreže, veoma često ćete naići na frazu da je u pitanju jedan mikro-blog. Možda će se neki od vas sada zapitati-šta je mikro-blog? Mikro-blog je umanjena varijacija klasičnog, dobro poznatog bloga. Ako postoji još uvek neko ko ne zna ni šta je blog u ovoj internet eri, te se sada pita, zašto sve objašnjavamo u „šiframa“, objasnićemo i to da je blog nešto nalik dnevniku, odnosno internet dnevniku. Dakle, Twitter je nešto nalik skraćenoj verziji internet dnevnika. Na njemu je omogućeno pisanje samo kratkih poruka, nalik SMS porukama na Vašim mobilnim telefonima. Čak je i broj znakova koji je omogućen da se otkuca na Twitteru manji, odnosno iznosi 140 znakova, dok kod boljih mobilnih telefona broj mogućih znakova u poruci iznosi 160. Dok nam naši operateri naplaćuju izvesnu sumu novca za svaku poruku, na Twitter-u su objave potpuno besplatne. Ove porukice se popularno, a i na samoj mreži nazaviju tvitovi.

Šta je osnova ideja Twitter-a, zbog čega i ko sve piše, objavljuje te tekstove? Suština svakog bloga, bilo da je standardni ili mikro-blog, jeste da se često i brzo objavljuju važne informacije za određenu grupu korisnika. Dakle, svi oni koje povezuje neka ista oblast interesovanja, nešto što žele da prate mogu se povezati u grupu i u bilo koje doba dana ili noći videti neku od novih informacija. Kao i kod svake društvene mreže suština je u toj razmeni, što će reći da „bloger“ (osoba koja piše) nije samo pisac koji nema kontakta ni razmenu mišljenja sa svojim čitaocima već naprotiv, on priželjkuje komentare na svojim objavama-tvitovima. Ovako se veza i sama komunikacija i između ljudi koji su veoma fizički udaljeni održava. Samim tim mogućnost dolaženja do nekih novih ideja, putem „žive“ komunikacije mnoštva korisnika, je velika. Ono što se posebno ističe kao prednost Twitter-a je upravo to što je on mikro-blog, te ljudi moraju da nauče da prenose svoje ideje pomoću što manjeg broja izabranih reči. Na taj način, stiče se veština jasnog izražavanja i brzo pronalaženje same suštine. Za razliku od Facebook-a ovde svaka osoba može svaku da „prati“, akcenat je stavljen dakle na reči, na tekst – u tome je cela srž Twittera. Jasno je koliko se ipak njegova koncepcija razlikuje od Facebook-a, te nije ni čudo što je i on za kratko vreme privoleo toliko veliki broj korisnika (nekoliko stotina miliona).