Internet domen

domen

Domen i značaj domena za web sajt

Možda ste već čuli za upotrebu termina domen, i znate da on ima nekakve veze sa nazivom/adresom sajta, ali niste tačno sigurni kakve? Domen zapravo i jeste prostim rečima – adresa sajta. Sastoji se iz dva segmenta: 1) imena sajta 2) ekstenzije domena. Ime sajta ili domen drugog stepena (SLD – second level domain) je nešto što Vi sami kreirate, definišete i osmišljavate. Dajete ime Vašem sajtu. Naravno i kod ovog „kumovanja“ postoje pravila, ograničenja i opcije… koja sve, videćemo nešto dalje u tekstu. Što se tiče suštine domena, njegove eksetnzije, odnosno domena najvišeg nivoa (TLD – top level domain), tu nam je izbor sveden na ponuđenu listu prema određenim kategorijama… ali prvo da se pozabavimo time čemu domen zapravo služi i  na koji način obavlja svoju ulogu:

Na praktičnom primeru to izgleda ovako : jeftinaizradasajtova.com – ovo „jeftinaizradasajtova“ je SLD, ili naziv našeg sajta; a ovo „ .com“ je ekstenzija domena odnosno TLD. Adresa odnosno domen Vašeg sajta služi da bi Vaš sajt korisnici pronašli na internetu. A kako to funkcioniše? To sve sve odvija pomoću komjuterskog protokola nazvanog DNS (skraćeno od domain name system) koji služi za prevođenje Vašeg domena u takozvanu IP-adresu ili IP broj. IP je skraćenica od eng. Internet Protocol. Na osnovu tog IP broja Vaš sajt se pronalazi u bazi podataka na određenom web serveru na kojem se nalazi. Slikovitije predstavljeno: domen – jeftinaizradasajtova.com – pomoću DNS-a se dešifruje u njegov IP broj odnosno IP adresu poput – 86.35.987.34. – pomoću koje računari identifikuju jedni druge na internetu. Kao što programeri imaj običaj da kažu  – IP brojevi su zapravo GPS koordinate za internet.

Ako Vam nije u potpunosti jasno šta se u navedenom primeru događa samo zamislite da okrećete određeni broj telefona… nešto slično rade i komjuteri, oni se pozivaju pomoću ovih IP brojeva. Zahvaljujući DNS-u naše adrese sajtova  nisu nama predstavljene u formi ovih brojeva, već imaju svoje originalno ime, što nam znatno olakšava njihovo pamćenje. Kao što većina ljudi danas u svojim mobilnim telefonima drži upisana imena svojih prijatelja  u imeniku i kada hoće da pozove nekog od njih ona ga bira pod imenom pod kojim ga je upisala, a program mobilnog telefona njegovo ime  povezuje sa njegov telefonskim brojem (koji smo doduše mi sami ovde uneli za razliku od web adresa i IP broja koji stoje zabeleženi na serverima)… e, pa nešto slično tome radi DNS prevodeći domen u IP broj.

Da se vratimo na pomenutu listu ekstenzija domena, u toj listi sada već ima više od 100 različitih mogućnosti. Stoga, iako ograničen, izbor nije mali! U zavisnosti o čemu je reč kod Vašeg sajta, naći će se adekvatan domen. Tako imamo klasifikaciju domena prema lokaciji, odnosno prema geografskom položaju:

1)      Srbija – „ .rs“ ;

2)      Makedonija – „ .mk“ ;

3)      Amerika – „ .us“ ;

4)      Francuska – „ .fr“ ;

5)      Monako – „ .mc“ ;

I tako dalje… spisak svih zemalja sveta koje imaju svoju domen adresu prema lokaciji, bio bi isuviše dugačak i nepotreban. Nju lako možete pronaći sami, na stranicama interneta.  A kada je reč o klasifikaciji ekstenzije domena prema tome kojoj oblasti pripada određeni sajt, onda imamo sledeće, kod nas  najčešće korišćene domene:

1)      Veoma često se koristi, a služi  za predstavljanje reklamnih vrsta sajtova  – „ .com“ ;

2)      Za oznaku mreže/skupine ljudi – „ .net“ ;

3)      Najčešće označava poslovne sajtove, privatne firme, ozbiljna preduzeća – „ .biz“ ;

4)      Razna udruženja, klubovi, i ostale vrste organizacija imaju svoju katerogriju– „ .org“;

5)      Jedan koji nije specijalno definisan, ali je veoma informativan te stoga može imati široku i raznovrsnu primenu – „ .info“ ;

6)      Za one obrazovnog karatkera„ .edu“ ;

7)      Avio industrije takođe su precizirale svoj domen – „ .aero“ ;

8)      Turističke agenicje„ .travel“ ;

9)      Državne ustanove – „ .gov“ ;

Postoji i kombinacija ove dve podele, ako vlasnici sajta žele da u samom nazivu bude očigledno i kojom oblasti se bave i u kojoj zemlji. Na primer ekstenzija – „ .org.rs“ – predstavlja sajt nekog kluba, organizacije u našoj zemlji…

Kad je u pitanju prvi deo domena odnosno ime, i tu postoje razna pravila, npr. : njegova dužina ne sme prelaziti više od 63 karaktera, takođe ne sme biti manja od 2; može sadržati kako slova tako i brojeve; od prošle godine uveden je i naš nacionalni domen odnosno domen koji koristi ćirilicu – „ .срб“mi smo druga zemlja u svetu koja se može time pohvaliti;  Ne sme sadržati crticu na početku ili na kraju…

Značaj odabira domena je veliki, kao i kvalitet samog sajta – obe ove odlike  direktno utiču na rangiranje Vašeg sajta u listama pretrage.  Po domenu se sajt prepoznaje, to je njegovo ime, potpis, pečat, simbolrazmislite dobro šta predstavljate i pustite svoju kreativnost da radi za Vas. Problem na koji možete naići je: domen je već zauzet. Ovo se vrlo lako možete desiti, međutim nemojte se previše zabrinuti ako Vaša prva ideja nije ostvarljiva, tu će se tek videti Vaša originalnost na delu, time se možete izvodjiti i naći u vrhu. Ali, uvek vodite računa da ime sajta ima veze sa njegovom suštinom i ključnim rečima koji se na njemu pojavljuju. Kratko i efektno je ključ uspeha za kvalitetni odabir domena. Lako pamtljiva adresa i ona koja se nakon pretrage pojavljuje u vrhu – doneće veću posećenost Vašeg sajta i samim tim dobro poslovanje. Ako ste u nedoumici koji domen najbolje odgovara Vašoj željenoj prezentaciji, obratite nam se da Vam pomognemo oko originalnih ideja.