Mladizainovacije.org – Omladinska i studentska organizacija

maldizainovacije.orgNaziv: Mladi za inovacije
Opis: Mladi za inovacije je omladinska i studentska organizacija čiji je cilj ojačavanje i uključivanje mladih i studenata u aktivno menjanje duštva. Svoj rad su pokrenuli u Beogradu, ali se nadaju da će moći da osnaže mlade ljude širom Srbije.
Usluga: Izrada web sajta
Tehnologija: CMS, PHP, XHTML, CSS, MySQL
Datum puštanja sajta: 01.10.2013.
Status: Online
Posetite sajt: www.mladizainovacije.org