Majaradevic.Com – Ostvarite želje – Promenite život

maja-radevicNaziv: Ostvarite želje – Promenite život
Opis: Sajt Maje Radević, life coach-a, Bahov praktičar-a, su đok entuzijaste. Ujedno zahvaljujem se Maji radević na izuzetnoj saradnji.
Usluga: Izrada web sajta
Tehnologija: CMS, PHP, XHTML, CSS, MySQL
Datum puštanja sajta: 19.02.2014.
Status: Offline
Posetite sajt: majaradevic.com